Schulden kwijtschelden kan helemaal geen kwaad #fd @HeleenMees #eurocrisis

Scheld schulden kwijt (Column Heleen Mees, Opinie/fd, 29 november)

Schuldenlast van Amerikaanse huishoudens is intussen gedaald naar 87% van het bbp

“Het Zuid-Amerikaanse land [Argentinië] dat dankzij de herstructurering van tien jaar geleden een lage staatsschuld heeft en ook een laag begrotingstekort, zal dan toch economische schade oplopen. Belangrijker nog is dat de uitspraak van de New Yorkse rechter ook gevolgen zal hebben voor de bereidheid van schuldeisers om in de toekomst mee te werken aan een herstructurering van schuld.

Als de schuldenlast van een land onbetaalbaar wordt, zoals in het geval van Griekenland, kan alleen een ordelijke herstructurering het land weer in staat stellen om verder te gaan. Maar als de uitspraak van rechter Griesa een precedent schept, dan kan een enkele obligatiehouder die niet meedoet aan de herstructurering het hele proces dwarsbomen.

Hoewel schulden in beginsel voldaan moeten worden, is het voor het functioneren van financiële markten net zo belangrijk dat schuldeisers zich bewust zijn dat ze een reëel kredietrisico lopen. De waan dat schulden altijd volledig worden voldaan, is immers een belangrijke oorzaak van de crisis gebleken. Daardoor kon Griekenland tot voor kort tegen vrijwel dezelfde rente als Duitsland geld lenen en kon de Griekse regering het begrotingstekort ongestraft laten oplopen.

Zoals het Onze Vader zegt: leid ons niet in bekoring en scheld schulden kwijt [het verschil met de protestantse versie is boeiend: ‘leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze’].”

Een mooi en genuanceerd betoog van Heleen Mees, die altijd een andere toon aanslaat dan overige economen.

Advertisements

About dutchliberalism

Political philosopher, specialist on dutch liberalism
This entry was posted in Vrijzinnigheid. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s