Wijsheden van beleggers en hun visie op de mondiale economie; leerzaam interview #FD

‘Belegger, blijf weg van de overheid’ (Cees van Lotringen, Beleggingsfondsen, Katern Ondernemen & Beleggen Optiek/fd, 20 februari)

De controle van de overheid op voor de economie relevante sectoren zal groter worden

De euro, ‘een vinding van de Franse elite waar niemand aan wil’ zal niet overleven, denkt Charles Gave

“Er wordt nu op grote schaal geld gedrukt. Daarmee worden overheden en banken overeind gehouden, maar er komt een moment dat het schip de wal keert. Dat betekent dat de overheidsuitgaven drastisch omlaag moeten.’

Dat het schip de wal eens zal keren, dat ligt voor de hand en zou bijna een kind kunnen begrijpen. Maar dat de overheidsuitgaven drastisch omlaag moeten, volgt daar niet logisch uit en kan zeker op een andere wijze verklaard worden. De nieuwe ontwikkeling die – al veel langer bestaat maar dan zonder publiciteit – de kredietbeoordelaars op gang hebben gebracht, heeft regeringen pas echt doordrongen van het de kredietstatus van een natie van levensbelang is om de concurrentiekracht op peil te houden. Dat is een nieuwsfeit naast de economische onbalans die de huidige wereld beheerst en die geen verband lijken te houden met de conjunctuurbewegingen.

“Gave ziet het begin van die beweging al: de overheid draagt de verantwoordelijkheid voor het pensioen, de zorg, het onderwijs, en het transport over. Op termijn zal daarmee het beslag dat de overheid op het bruto binnenlands product legt veel kleiner worden en zullen mensen vooral ook op zichzelf aangewezen zijn.”

Dit wordt wat al te gemakkelijk beweerd, zonder dat deze mogelijke ontwikkeling wordt toegelicht en beredeneerd. Want bij wat hier gesteld wordt kan immers de vraag worden gesteld of deze basis-infrastructurele voorzieningen, in de toekomst alleen beschikbaar zijn voor degenen die financieel voldoende draagkrachtig zijn om gebruik te maken van goede zorg, onderwijs en transport. Over pensioen kan worden opgemerkt dat deze voorziening niet in dit rijtje thuishoort omdat de enige rol van de overheid hieruit bestaat dat er een wettelijke verplichting tot pensioenopbouw bestaat. Maar daarmee houdt de overheidsverantwoordelijkheid ook op voor wat betreft de dienstverlening aan de consument-pensioengenieter. De vervolgvraag die gesteld kan worden is de vraag waarom de overheid deze verantwoordelijkheden moet overdragen? Omdat de overheid dat niet meer kan betalen in de vorm van financiële investeringen of omdat de overheden failliet dreigen te raken vanwege de huidige aaneenschakelingen van ontwikkelingen?

“De overheid zal de belastingen willen verhogen, maar belasting betalen wordt met de internationalisering van het bedrijfsleven en de economie vooral een keuze. ‘Je bepaalt zelf waar je je belasting wilt betalen’, zegt Gave.”

Deze laatste zin is heel vreemd. Geen enkele burger in het land bepaalt zelf waar je je belasting wilt betalen, want er is maar één adres beschikbaar. Waarom geldt dit niet voor het internationale bedrijfsleven en nodigt deze ‘vrijblijvendheid’ vanwege verschillende nationale wetgeving niet uit tot bewust calculerend gedrag en ontwijkgedrag? Indien dit het geval is, dan ligt hier een taak voor de Europese Commissie om een regeling te treffen die minder vrijblijvend is. belasting betalen mag geen keuze worden omdat niemand voor die keuze gesteld mag worden. Die keuze bestaat met andere woorden niet; nauwkeuriger, de keuze dient niet te bestaan.

“Overheden zullen vooral lokaal gebonden vastgoed en consumptie zwaarder gaan belasten, al wordt dat laatste met grensoverschrijdende internetaankopen al lastig.”

Hieruit blijkt de leemte in de belastingwetgeving die een enorme spaarcapaciteit voor het internationale bedrijfsleven mogelijk maakt, want ongrijpbaar als ze zijn kan de lokale overheid niet anders dan de kleine plaatsgebonden bedrijven aanslaan. Dat is het toppunt van onrechtvaardigheid. Geen wonder dat er zulke megawinsten en bonussen kunnen worden uitgedeeld. De hele structuur nodigt daartoe uit. En dat betekent tevens dat via het redden van overheden en banken centrale bankiers indirect de internationale fondsen aan het spekken zijn en de internationale investeerders rijker en rijker worden en wel op volstrekt illegale – belastingontduiking – weg, want alleen gebruikmakend van leemten in diverse nationale wetgevingen. De zorgtaak van de nationale overheid zou hierbij best eens in het geding kunnen zijn als een proefproces voor het Europese Hof van de Rechten van de Mens wordt gestart.

“De ontsporingen van 2008 is een gevolg van de deregulering eind jaren tachtig. Eerst vond er deregulering en liberalisering van productiesectoren plaats. Vervolgens werd de financiële sector gedereguleerd. De grootste fout was dat overheden toelieten dat de nutsfunctie van de bank en de  zakenbankactiviteiten onder één dak kwam. Toen ging het mis.”

Dit is een zeer openhartige uitspraak, waarvoor lof!

“Volgens Gave gingen de mensen bij de zakenbanktak tien (spaar)geld van de bankklanten gebruiken voor risicovolle investeringen en producten. ‘Er werd door de beschikbare en overtollige liquiditeit groei gegenereerd. Terugkijkend moet je zeggen dat dat geen reële groei is geweest.’

Terugkijkend moet je concluderen ….terwijl iedereen ter wereld dat in de gaten had? Bankiers hadden dus grote oogkleppen op; iedere bank schiep nieuw geld – vooral in de vorm van bonussen – en niemand maalde erom!

“Dat deze ontwikkeling meer dan twintig jaar heeft kunnen duren, is volgens Gave mede te verklaren uit het feit dat mensen van de zakenbanken grote directe en indirecte invloed op het overheidsbeleid in met name de Angelsaksische wereld hebben gehad. Door de kredietcrisis van 2008 lijkt daaraan nu een einde te zijn gekomen. GaveKal is een gerenommeerd researchbedrijf, dat grossiert in uitgesproken, scherpe opvattingen. Medeoprichter is Anatole Galetsky, die bekendheid verwierf als economisch commentator van de Financial Times.”

Dat betekent dat de kredietcrisis nog ergens goed voor is geweest, al is dat een cynische vaststelling. Maar de Britse premier Cameron blijft zijn Londense City de hand boven het hoofd houden.

“Gave denkt dat de euro niet overleeft. Het is een vinding van de Franse elite, maar eigenlijk wil niemand eraan. Hij denkt dat met nationale munten in Europa productie en productiviteit veel beter hun weg vinden.”

Hier neemt het interview een verrassende wending omdat er een totaal anti-EU-en-euro-verhaal uit de hoge hoed komt en wordt uitgedragen. Hoe is dat mogelijk in een context waarin het internationale bedrijfsleven zo voor de euro is zonder wisselkoersen? In deze wereld val je van de ene verbazing in de andere.

“Ook gelooft Gave niet in een Chinese hegemonie in de komende jaren. ‘Onzin, zo lang China een mercantilistisch beleid blijft voeren, gaat het de slag verliezen. Nu wordt de helft van de wereldproductie in China gedaan. Maar we staan aan de vooravond van een grote robotisering van de productie en dan zullen goederen weer gewoon in het afzetgebied gaan plaatsvinden.”

Eindelijk eens een nuchter geluid over China met zijn mercantilistische beleid, hetgeen simpelweg betekent dat China eeuwen op ons achterloopt omdat ons mercantilistische beleid aan de vooravond van de industriële revolutie, dus na de vroegmoderne tijd (begin 16e tot eind 18e eeuw), werd afgezworen. We maken ons dus helemaal voor niets druk om China.

“China heeft een 19e eeuwse economische en vooral ook hiërarchische benadering, maar wij gaan naar een zeer kennisintensieve, horizontale wereld. Dat is de wereld van de Verenigde Staten, die bijna alle innovatie en sleutelsectoren beheerst. Dat zien we nu niet, omdat de VS al twee presidenten achtereen slecht geleid wordt en er sprake is van een fors schuldenprobleem. Maar dat kan zo opgelost zijn. Binnen vijf jaar is de Amerikaanse dollar weer de onbetwiste ankervaluta van de wereld.”

Charles Gave van GaveKal heeft hierin volmaakt gelijk. In dit interview wordt ook een heerlijk nuchtere toon aangeslagen en het FD verdient een pluim met dit artikel.

Advertisements

About dutchliberalism

Political philosopher, specialist on dutch liberalism
This entry was posted in Vrijzinnigheid and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Wijsheden van beleggers en hun visie op de mondiale economie; leerzaam interview #FD

 1. Hans says:

  Hoi JW,

  Mooi artikel.

  Ja het is nu echt zo dat bedrijven en rijke personen kunnen kiezen waar ze belasting “willen” betalen, zie ook het grote aantal brievenbus ondernemingen in de Zuidas in Amsterdam. Dit is de reden waarom in de jaren negentig i ons land het tarief van de vennootschapsbelasting / winstbelasting van 40% naar 20% is verlaagd, de vermogensbelasting en belasting op rente is afgeschaft. Ook is de belasting op topinkomens verlaagd van 72% naar 52%. Dit terwijl de BTW met 1% is verhoogd en de belasting op een modaal inkomen van 35% naar 42% is verhoogd.

  De Europese Unie praat al vele jaren over harmonisering van de belastingen, dit komt er steeds maar niet van. Gelet op de vergrijszinsgolf, de huidige financiele crisis en het probleem met belasting innen. Denk ik dat men er niet onder uit komt een algemene transactiebelasting van ca. 10% in te voeren. En bij wet voor te schrijven dat alle transacties via een bepaalde organisatie moeten lopen.

  Groet,
  Hans

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s