Er komt eindelijk een open Europees debat over Europa van 2020!

En over vier jaar houden de EU-lidstaten referenda over een politieke unie (Viviane Reding, Opinie/NRC Handelsblad, 13 februari)

De reddingsmaatregelen van de euro verdienen niet de schoonheidsprijs, maar er waren ook tekorten in het Verdrag van Maastricht. Laten we leren van de crisis, stelt Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie en EU-commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap.

“Het is tijd om ons gebouw sterker te maken. Daarom stel ik een vijfpuntenplan voor 2020 voor.

  1. Volgend jaar, 2013, het Europees jaar van de burger, biedt een goede gelegenheid om een open debat te beginnen over het nieuwe Europa van 2020.
  2. De Europese parlementaire verkiezingen in 2014 kunnen de aanzet zijn tot een ruimer debat. Moeten we kiezen voor een politieke unie? Kan dat met alle EU-landen, of alleen de landen van de eurozone? Europese politieke partijen moeten verschillende standpunten innemen en kandidaten voordragen voor het voorzitterschap van de Commissie.”

Er worden door Reding  5 punten opgesomd, maar ze betreffen – los van de verkiezing van de voorzitter van de Europese Raad – allemaal de verdere toekomst en gaan over een Europese politieke unie, waarbij wordt opgemerkt:

5. “De lidstaten zouden in de periode 2016-2019 referenda moeten organiseren over het verdrag voor een politieke unie. Het verdrag zou van kracht worden als twee op de drie lidstaten het goedkeuren. Burgers kunnen dan kiezen – ofwel ze keuren het nieuwe verdrag goed, ofwel ze verwerpen het, maar blijven nauw verbonden met de Unie.”

Omdat dit de plannen zijn die in het achterhoofd speelden van de achtereenvolgende Commissies en commissarissen, zou het zeer wel kunnen zijn dat alle bevolkingen van de lidstaten de politieke unie afkeurden, want onnodig verklaren. Er zal eerst moeten worden bepaald wat deze unie inhoudt. Daarover geen enkel woord in dit artikel. En daarom valt er ook niets over te zeggen. Maar één ding is duidelijk: er zal geen sprake kunnen zijn van het verdere verlies van soevereiniteit aan Brussel. Economische bevoegdheden heeft Brussel nu genoeg. En dus mag – of moet – er eerst worden uitgelegd wat de toegevoegde waarde van de politieke unie is vergeleken bij de huidige monetaire en economische unie, die samen het stabiliteitspact (EMU) vormen.

Advertisements

About dutchliberalism

Political philosopher, specialist on dutch liberalism
This entry was posted in Vrijzinnigheid and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Er komt eindelijk een open Europees debat over Europa van 2020!

  1. kees says:

    was is dit nou ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s