Schulden kwijtschelden kan helemaal geen kwaad #fd @HeleenMees #eurocrisis

Scheld schulden kwijt (Column Heleen Mees, Opinie/fd, 29 november)

Schuldenlast van Amerikaanse huishoudens is intussen gedaald naar 87% van het bbp

“Het Zuid-Amerikaanse land [Argentinië] dat dankzij de herstructurering van tien jaar geleden een lage staatsschuld heeft en ook een laag begrotingstekort, zal dan toch economische schade oplopen. Belangrijker nog is dat de uitspraak van de New Yorkse rechter ook gevolgen zal hebben voor de bereidheid van schuldeisers om in de toekomst mee te werken aan een herstructurering van schuld.

Als de schuldenlast van een land onbetaalbaar wordt, zoals in het geval van Griekenland, kan alleen een ordelijke herstructurering het land weer in staat stellen om verder te gaan. Maar als de uitspraak van rechter Griesa een precedent schept, dan kan een enkele obligatiehouder die niet meedoet aan de herstructurering het hele proces dwarsbomen.

Hoewel schulden in beginsel voldaan moeten worden, is het voor het functioneren van financiële markten net zo belangrijk dat schuldeisers zich bewust zijn dat ze een reëel kredietrisico lopen. De waan dat schulden altijd volledig worden voldaan, is immers een belangrijke oorzaak van de crisis gebleken. Daardoor kon Griekenland tot voor kort tegen vrijwel dezelfde rente als Duitsland geld lenen en kon de Griekse regering het begrotingstekort ongestraft laten oplopen.

Zoals het Onze Vader zegt: leid ons niet in bekoring en scheld schulden kwijt [het verschil met de protestantse versie is boeiend: ‘leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze’].”

Een mooi en genuanceerd betoog van Heleen Mees, die altijd een andere toon aanslaat dan overige economen.

Advertisements
Posted in Vrijzinnigheid | Leave a comment

‘Verandering in China zal langzaam gaan’

‘Verandering in China zal langzaam gaan’ (Christine Lucassen, Mensen/fd, 29 november)

Econoom Mao Yushi vecht onvermoeibaar voor economische en politieke hervorming

Ook Fitch twijfelt aan kracht van Frankrijk (reuters, Nieuws kort, Economie & Politiek/fd, 29 november)

Kredietverlening daalt minder snel in oktober (bloomberg, Nieuws kort, Economie & Politiek/fd, 29 november)

Brussel onderzoekt Nederlandse huizenmarkt (correspondent, Economie & Politiek/fd, 29 november)

Dalende prijzen risico economie

Schuld en boete: Brussel kan sancties opleggen als aanbevelingen niet worden gevolgd

Risico: Schulden hoger in relatie tot dalend vermogen

Commissie wil naar één EU-zetel in IMF (correspondent, Economie & Politiek/fd, 29 november)

Goedgekeurd bankenplan Spanje plaveit weg naar Europese steun (correspondent, Economie & Politiek/fd, 29 november)

Banken moeten hun bedrijfsmodel aanpassen, dochters afstoten en lokaal blijven opereren

‘ECB wil rol Brussel bij zwakke banken’ (Reuters en Bloomberg, Economie & Politiek/fd, 29 november)

ECB zou willen dat Almunia banken niet alleen bij staatssteun aanpakt, maar ook ze te zwak zijn

Na jaren van crisis is e beurs van Athene verworden tot no-go-area (Carel Grol en Joris Kooiman, Beurs, Katern Ondernemen/fd, 29 november)

De beurs van Athene is dit jaar met 24% gestegen. De koerssprong van Alphabank: +217%

‘Voor de crisis werd er dagelijks voor €600 mln verhandeld. Deze zomer was dat zo’n €20 mln’

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment

Wouter Bos heeft volkomen gelijk met de achterstand van de Kamer in probleemoplossend vermogen #vk #bestuurskunde #politiekproces

Kaarten in de Stadhouderskamer (Column Wouter Bos, Opinie & Politiek/de Volkskrant, 29 november)

“De manier waarop besluitvorming in de formatie traditioneel plaatsvond, liep fors achter bij wat elders in de maatschappij allang gewoon was: meer plaatjes, minder praatjes. Ook de Tweede Kamer loopt hier fors achter op de praktijk buiten het Binnenhof. In de plenaire zaal worden lange teksten voorgedragen over ingewikkelde materie terwijl één mooi schema of plaatje op  een groot scherm achter vak K een moeilijk betoog in één keer inzichtelijk kan maken.

Had ik als minister van Financiën zo de ingewikkelde alt-A-redding van ING mogen verduidelijken, dan waren er wellicht minder misverstanden geweest bij de Kamerleen over wat we precies deden. En als Martin van Rijn straks de natie de toekomst van de AWBZ moet uitleggen, gun ik hem een goede powerpoint of Prezi.”

Met deze woorden heeft Bos dus helemaal gelijk. Je hoeft een willekeurig Kamerdebat maar te volgen via Politiek24 om te weten hoe verschrikkelijk eentonig en saai het is om die ‘lange teksten’ aan te horen die worden voorgedragen over ingewikkelde materie. Ook heeft de oud-minister van Financiën gelijk met de stelling dat de alt-A-redding gemakkelijker was geweest met gebruikmaking van moderne elektronische technieken. Maar binnen de traditioneel ingestelde Tweede Kamer der Staten-Generaal is zoiets niet gebruikelijk, laat staan gemakkelijk invoerbaar.

De auteur vergeet echter te melden dat de gemiddelde tv-toeschouwer bij die reddingsoperatie destijds niet duidelijk werd uitgelegd dat die noodzakelijke reddingsoperatie wel ten koste van de belastingbetaler zou gaan en met een onverwachte en forse verhoging van de staatsschuld. En dat we ondertussen wél al gebonden waren aan de Brusselse spelregels, te weten dat de staatsschuld ondertussen wel binnen de afgesproken termijnen weggewerkt moest zijn. Door dit allemaal niet met elkaar in verband te brengen, heeft Bos kortom zelf mist geschapen, waar ons land – en ons land niet alleen – nog steeds mee worstelt. Sterker, de Kamer zelf heeft kilo’s boter op het hoofd doordat zelfs het formatiedebat van 20 september jl werd misbruikt door alle mogelijke politieke stokpaardjes – alle fracties deden hieraan mee – van stal te halen en de informateurs zelf geen seconde aan het woord te laten. Kortom, het is en blijft een zooitje daar aan het Binnenhof in Den Haag en dat zal ook nooit veranderen want inherent aan een stelsel van parlementaire democratie die geschikt is voor de 19e eeuw, maar volkomen achterhaald in de 21e eeuw. Dat zijn de feiten, en de column van Wouter Bos onderstreept dat alleen maar.

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment

Canadees Carney opvolger King bij Bank of England

Canadees Carney opvolger King bij Bank of England (Joost van Mierlo, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Goldman Sachs: Hofleverancier

Goldman Sachs maakt zijn naam als hofleverancier van functionarissen in de financiële sector opnieuw waar. Carney werkte gedurende dertien haar voor de zakenbank, onder andere in Lonen, New York en Toronto. Een andere centrale bankier met een Goldman Sachs verleden is Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank.

“Volgens de Britse minister van financiën George Osborne is Carney echter de ‘meest uitnemende centrale bankiert van zijn generatie.”

Italiaanse consument heeft geen vertrouwen (fd, Nieuws kort, Economie & Politiek/fd, 27 november)

IMF gaat Italiaanse banken onderzoeken (rtr, Nieuws kort, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Duitse consument somberder geworden (bloomberg, Nieuws kort, Economie & Politiek/fd, 27 november)

IMF eist afname Griekse schuld (correspondent, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Directeur Christine Lagarde stelt zich hard op bij overleg over hervatten steun

Den Haag niet rijp voor afschrijven (Klaas Broekhuizen, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Duitse pensioenen stijgen fors (redacteur, Economie & Politiek/fd, 27 november)

De Russen komen (Mathijs Schiffers, Hot in the City, Beurs, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

‘Zorgen over ‘fiscal cliff’ keren terug in VS (redacteur, Beurs, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Na het optimisme van vorige week zijn de zorgen over de fiscal cliff terug op Wall Street

Recorduitgifte van Europese vastgoedobligaties (redacteur, Beurs, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

België wil ook een kabinet-Rutte II (Leen Vervaeke, Buitenland/de Volkskrant, 27 november)

De Belgische regering ligt zwaar onder vuur vanwege haar begroting voor 2013, waarin zij 3,4 miljard euro bezuinigt. Opvallend hieraan is dat veel Belgen, vooral Vlamingen, ontstemd zijn over de beperkte omvang van bezuinigingen: ze willen dat hun regering harder ingrijpt.

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment

Aan gezag ingeboet

Wegens storing op weblog.nl:

Aan gezag ingeboet (Kristel van Teeffelen, Katern de Verdieping/Trouw, 27 november)

De Raad voor de Journalistiek gaat zaken anders aanpakken. Zo wordt niet elke klacht van burgers meer behandeld. Het begin van het einde van een instituut dat al langer wordt bekritiseerd?

‘De journalistiek is nou eenmaal een onfatsoenlijk beroep’ (Arendo Joustra, hoofdredacteur van weekblad Elsevier)

Amper buffer bij 40% huishoudens (redacteur, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Hand op de knip: Minder krediet

Helft van huishoudens mist reserves (Nanda Troost, Economie/de Volkskrant, 27 november)

20 procent van de huishoudens heeft helemaal geen financiële buffer

De werkloosheid in kaart gebracht (Nanda Troost, Ten eerste/de Volkskrant, 27 november)

De werkloosheid in Nederland loopt snel op, maar is geografisch zeker niet ‘eerlijk’ over het land verdeeld. Ook tussen de seksen zijn er opmerkelijke verschillen.

In Rotterdam groeit de bevolking sneller dan de werkgelegenheid

Deloitte acht tuchtklacht verkeerd geadresseerd (Hans Verbraeken, Economie & Politiek/fd, 27 november)

‘ Klacht faalt in al haar onderdelen’

Vestia-affaire: Tuchtklachten:

  • Sobi en de AFM hebben ieder een klacht ingediend tegen KPMG-accountant Noorlander over de jaarrekening 2010
  • Sobi heeft een klacht ingediend tegen Deloitte-accountant Klop over jaarrekeningen 2008 en 2009
  • Vestia bereidt klacht tegen beide accountants voor

Lubbers jr. helpt e-autorijders (Hans Maarsen, Voorpagina/fd, 27 november)

Lubbers stapt in oplaadstations (Vervolg van pagina 1, Ondernemen, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Fastned beschikt over een 15 jaar lopende concessie voor de exploitatie van 200 snelweglocaties

Eigen aanpak maakt snelle groeiers minder gevoelig voor conjunctuur (Henk Engelenburg, fd.entrepreneur, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Veel vraag naar technisch personeel en weinig aanbod. ‘Ideale situatie voor een detacheerder’

‘Overheid niet sociale innovatie stimuleren’ (redacteur, fd.entrepreneur, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Parasieten (Column Annemarie van Gaal, Opinie/fd, 27 november)

De bank steelt zo een mooi bedrijf van zijn aandeelhouders en zet de rechtspraak ook schaakmat

Financier vastgoed anders (Philip Boswinkel, Opinie/fd, 27 november)

Ook accountants staan als groep veel sterker (Auke Bos en Cees Visser, Opinie/fd, 27 november)

Accountants in de financiële sector zouden elk jaar een korte collectieve brief moeten schrijven

Nederlandse werkplek kost werkgever €8943 per jaar (Job Woudt, Ondernemen, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Helft prijsverhogingen faalt (Richard Smit, Ondernemen, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Meer urgentie: wakker worden

“Bedrijven weten hun prijsverhogingen maar in de helft van alle gevallen met succes door te voeren. Net zo vaak moeten ze die voor een deel weer inslikken, omdat klanten anders hun heil zoeken bij een concurrent.”

Voor het eerst een bericht over echte en zuivere concurrentie. Zo hoort het altijd te werken, maar waarom gebeurt dat zo weinig?

Aandeel schaduwbankieren in Nederland substantieel (Gaby de Groot en Cor de Horde, Ondernemen, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Nederland is volgens de Financial Stability Board een grote speler in schaduwbankieren. De Nederlandsche Bank nuanceert dit beeld in een eigen rapport.

“Schaduwbankieren, kredietbemiddeling buiten het reguliere bankwezen, heeft de afgelopen tien jaar wereldwijd een grote vlucht genomen.”

Moet PP de Vries nu PP de V. heten? (Peter de Waard, De kwestie, Economie/de Volkskrant, 27 november)

Voormalig directeur VEB lokt impliciet bankrun op SNS uit

Pensioenfondsen doen slimme openingszet (Cor de Horde, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Analyse

Stormachtige groei gratis online onderwijs, maar Nederland dreigt de boot te missen (Stef Severt, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Negatieve mythen plagen de hogeschool (Ron Ritzen, Opinie & Debat/de Volkskrant, 27 november)

Het buitenland is wél te spreken over Nederlands hoger onderwijs

Aanpak schooluitval verdient alle lof (Pieter Winsemius, podium/Trouw, 27 november)

Het CPB suggereert dat veel projecten tegen schooluitval niet werken, maar de afgelopen jaren is juist succes geboekt.

Waarom die twijfel? Uitval is in vijf jaar verlaagd met 14.000

‘Vermogen van depositogarantie gebruiken voor lagere staatsschuld’ (Prisco Battes, Economie & Politiek/fd, 27 november)

‘Staatsbank maakt tarief hypotheek inzichtelijker’ (Elisa Hermanides, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Eigen Huis blij met concurrentie

Bankenlobby NVB: ‘Wij zien liever niet dat er meer hypotheken met staatsgarantie komen’

Pensioenfondsen doen slimme openingszet (Cor de Horde, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Analyse

Wijziging wet om onnodig bankroet te voorkomen (Siem Eikelenboom, Joris Kooiman en Leon Willems, Voorpagina/fd, 27 november) pol

Verplicht akkoord schuldeisers

“Bedrijven hoeven straks niet langer te vrezen dat één dwarsliggende schuldeiser een bankroet kan afdwongen.”

Weinig haast met Faillissementswet (Siem Eikelenboom, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Analyse – Opstelten presenteert oude plannen

Aandeelhouders: In nieuwe register

Aanpak faillissementen (fd.commentaar, Opinie/fd, 27 november)

Nieuwe regels, toch te weinig daadkracht

Opstelten verbetert toezicht op bedrijven (Siem Eikelenboom, Economie & Politiek/fd, 27 november)

Juristen blij met ficus op doorstart, maar komt het plan ook op tijd? (Joris Kooiman en Leon Willems, Economie & Politiek/fd, 27 november)

‘Als het weer anderhalf jaar duurt, ben je al gauw vijftienduizend faillissementen verder’

Rekenrente fiscus krijgt Spaanse proporties (Arjo van Eijsden, Opinie/fd, 27 november)

Minister Dijsselbloem heeft lot accountants in handen (Jeroen Piersma, Ondernemen, Katern Ondernemen/fd, 27 november)

Van de belastingen profiteert ook de zelfstandige zonder personeel (Mei Li Vos, podium/Trouw, 27 november)

Zzp’ers moeten niet zo gauw piepen dat ze fiscaal worden aangeslagen. Maar een zeker belastingvoordeel voor flexwerkers en ondernemerschap is terecht.

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment

Qatar weet zich geen raad met actievoerders bij klimaattop VN

Qatar weet zich geen raad met actievoerders bij klimaattop VN (Joris van Duijne, Economie & Politiek/fd, 26 november)

Klimaattop hoopt op bedrijfsleven (Joop Bouma, vandaag/Trouw, 26 november)

Tussen wens en verwachting gaapt een groot gat (Joep Engels, vandaag/Trouw, 26 november)

Hoeveelheid broeikaspassen in atmosfeer bereikt record

‘Ze doen alsof de wereld dreigt te vergaan’

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment

Eigen projectje voor Afrika is serieuze zaak

Eigen projectje voor Afrika is serieuze zaak (redactie economie, nederland/Trouw, 26 november)

SCP: Initiatieven dragen ook in Nederland bij aan sociale maatschappij

Posted in Vrijzinnigheid | Tagged | Leave a comment